Hoppa till sidans innehåll

PM för medlemmar 2018

 

Medlemsavgifter

Avgifter

OKS

OK Roxen

Summa

Medlemsavgift ungdom

150.-

50:-

200:-

Medlemsavgift (20 år och äldre)

300:-

100:-

400:-

Medlemsavgift Familj (vuxna
och barn upp till 20 år bosatta på samma adress)

600:-

200:-

800:-

 

Betala in på bankgiro:  179-6168

 

Från och med 2001 tävlar vi tillsammans med IFK Linköping, för tävlingsklubben OK Roxen.

Medlem som deltar på klubbens träningar betalar medlemsavgift både till OKS och OK Roxen. Medlemsskap i OK Roxen är även ett krav för att kunna tävla.

Genom medlemskap samtycker medlemmen till att ingå i föreningens erforderliga register, t.ex. medlemsregistret, start- och resultatlistor på Internet.

 

Ansvariga och Kommittéer

Klubbens uppgifter är fördelade på styrelse, kommittéer och övriga ansvariga:

 • Styrelsens uppgifter definieras i OK Skogsströvarnas stadgar.
 • Ungdoms- och träningskommittén, planerar och genomför träningar och andra evenemang för ungdomar och äldre. I detta ingår även att hyra eller köpa in utrustning som behövs för detta.
 • Arrangörskommittén arrangerar klubbens tävlingar. I detta ingår även att hyra eller köpa in utrustning som behövs för detta.
 • Tävlingskommittén koordinerar klubbens deltagande i tävlingar.
 • Klubbkommittén ansvarar för fika i anslutning till träningar och klubbmöten.
 • Stugkommittén ansvarar för drift, underhåll och uthyrning av klubbstugan.
 • PR-kommittén verkar för att klubben syns i massmedia och i andra lokala sammanhang
 • Utbildningsansvarig håller klubben uppdaterad på vilka utbildningar som finns att tillgå samt matchar dessa med klubbens behov.
 • Ansvaret för klubbens kläder ligger på OK Roxen men OK Skogsströvarna har ett mindre klädlager i Olstorp och en egen kontaktperson för detta.

Tävlingar

Information om tävlingar erhålles via kalendern på OK Roxens hemsida, www.okroxen.se.

För ungdomar (upp till 14 år) finns ungdomsserien som är ett antal lite mindre, lokala tävlingar som är bra tävlingsträningar för ungdomar och nybörjare. Det arrangeras upp till 5 deltävlingar per år varav alla utom den sista genomförs på kvällstid. Mer information finns på Linköpings OK:s hemsida, www.lok.se.

Stafetter (kavlar) koordineras av OK Roxen. Uttagning till stafetter sker genom att man anmäler sitt intresse på OK Roxens hemsida eller att man blir tillfrågad av OK Roxen.

 

Tävlingsklasser

Det finns många tävlingsklasser med olika svårighetsgrad och längd. Tävlingsklasserna delas in i grupperna:

 • Ordinarie tävlingsklasser: benämns H/Dxx (t.ex. H12, D14) H för herrar och D för damer. Åldersklasserna är vanligtvis 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 och 75. I dessa klasser tilldelas man en starttid och får kartan vid starten.
 • Direktanmälan, öppna klasser eller motionsklasser: benämns ÖM1-ÖM9, med ökande svårighetsgrad, man väljer fritt vilken klass man ska springa. 
  Detta är inga tävlingsklasser och man får se kartan innan anmälan/start och väljer själv när man startar och får dessutom ha medlöpare som hjälper till eller samarbeta med varandra under loppet. Dessa klasser behöver man inte föranmäla sig till, utan man anmäler sig på plats strax innan start.
 • Ungdomsklasser (icke åldersbestämda): Inskolning samt U1-U4 med ökande svårighetsgrad. I inskolning får man hjälp av skyltar med glada/ledsna gubbar på längs banan. Man väljer fritt vilken bana man ska springa, väljer själv starttid och får ha medlöpare som hjälper till eller samarbeta under loppet. Dessa klasser behöver man inte föranmäla sig till, utan man anmäler sig på plats strax innan start.
 • Svårighetsgraderna är (från lätt till svår) grön, vit, gul, orange, röd, lila, blå och svart.
 • Ungdom är man till och med 16 år, junior 17-20 år, senior 21-34 år och veteran från 35 år.

Subventionering av tävlingsavgifter

Ungdomar:

Löparen betalar hela tävlingsavgiften, upp till max 300 kr per år (exklusive sommartävlingar) efter att säsongen är slut. Utöver detta gäller att:

 • Under sommarperioden (midsommar-juli) betalar löparen hela avgiften.
 • Efteranmälningsavgiften betalas helt av löparen.
 • Vid utebliven start betalar löparen hela anmälningsavgiften.

Juniorer

Löparen betalar hela tävlingsavgiften, upp till max 600 kr per säsong (exklusive sommartävlingar) efter att säsongen är slut. Utöver detta gäller att:

 • Under sommarperioden (midsommar-juli) betalar löparen hela avgiften.
 • Efteranmälningsavgiften betalas helt av löparen.
 • Vid utebliven start betalar löparen hela anmälningsavgiften.
 • OK Roxen betalar eventuella rankingavgifter.

Heltidsstuderande seniorer

Löparen betalar hela tävlingsavgiften, upp till max 1 200 kr per år (exklusive sommartävlingar) efter att säsongen är slut. Utöver detta gäller att:

 • Under sommarperioden (midsommar-juli) betalar löparen hela avgiften.
 • Efteranmälningsavgiften betalas helt av löparen.
 • Vid utebliven start betalar löparen hela anmälningsavgiften.
 • OK Roxen betalar eventuella rankingavgifter.

Seniorer och veteraner:

 • Anmälningsavgiften betalas helt av löparen
 • OK Roxen betalar eventuella rankingavgifter.

Tävlingsanmälan

Anmälan till tävlingar görs på följande sätt:

 • Individuellt via webbsidan Eventor https://eventor.orientering.se/ under avsnittet "Tävlingskalender"
 • För detta behövs ett användarnamn i IdrottOnline . Detta skapas av Bengt Östlund efter att medlemsavgift är betald och han fått mail med uppgift om fullständigt personnummer och e-postadress. Kontakta Bengt, länk till mail: HÄR   Medlemmen får sedan ett mail till den e-postadress som anmälts med lösenord och instruktion. 
 • Vid behov hjälper någon av ledarna till med anmälan. Detta gäller de tävlingar som ungdomarna rekommenderas att springa t.ex. ungdomsserien och DM-tävlingarna.

Samåkning till tävlingar rekommenderas. Vid direktanmälan (öppen klass) skall medlem i första hand be tävlingsarrangören att fakturera anmälningsavgiften, i andra hand betala själv. Efter säsongens slut erhåller löparen en sammanställning över vad som skall betalas till OK Skogsströvarna. Tävlingsansvarig i klubben är Bengt Östlund.

Elektronisk stämpling

Elektronisk stämpling tillämpas på tävlingar. Det system som normalt används är Sportident. Sportident pinne bekostas av deltagarna, men kan även hyras av tävlingsarrangören eller i vissa fall av OKS. Kostnaden för hyra är normalt 30 kr/ tillfälle.

Reseersättningar

 • Ersättningar för resor till tävlingar utbetalas av OK Roxen. Information om resetransporter och reseersättningar för respektive tävling finns på OK Roxens hemsida.
 • Reseersättning utgår till medlem som måste använda bil för att utföra något arbete för klubben. Reseersättningen utgår med 15 kr/mil.
 • Samåkning förutsätts vid alla resor där reseersättning utgår.

Kurser

Klubben betalar kursavgiften vid deltagande i av klubben beslutade kurser.
Reseersättning utgår med 15kr/mil.

 

Läger, tävlingsresor

Vid deltagande i läger (ungdom, juniorer) där uttagning skett genom ÖOF betalar klubben normalt hela kostnaden. Övriga läger bekostas av deltagaren själv.

 

För- och eftersäsongsläger

Vid deltagande i distriktets för- och eftersäsongsläger står deltagaren för hela avgiften själv.

 

Rikslägret

Deltagaravgiften för 2018 års Riksläger i Idre är 2 850 kr. Klubben subventionerar avgiften med 50%. Östergötlands Orienteringsförbund står för resan. För att få ta del av subventionen krävs att man under huvuddelen av säsongen deltar på klubbens träningar minst 2 gånger/vecka. 
 

Omkostnader vid värdetävlingar och SM

OK Roxen subventionerar resor och eventuella logikostnader till värdetävlingarna Swedish Leauge och SM, se OK Roxens hemsida. Ansökan om ersättning till andra tävlingar, än de som annonseras av OK Roxen, ska insändas till OK Roxens styrelse minst 2 månader innan tävlingen. Notera att dessa ersättningar utbetalas av OK Roxen.

 

Träningsverksamhet

Klubben anordnar ungdomsträningar som även är öppna för övriga medlemmar. Information om vem/var träningen arrangeras nås via kalendariet på OK Roxens hemsida.

Under sommarhalvåret är det vanligtvis:

 • teknikträning orientering, samling i Olstorp på måndagar kl 17:45
 • tempo/intervallträning i Olstorp på onsdagar kl 18:00
 • distansträning i Olstorp på tordagar kl 18:00

Under vinterhalvåret är det vanligtvis:

 • tempo/intervallträning i Olstorp på måndagar kl 17.45
 • gympa/styrka i Björkö friskolas gymnastiksal på tisdagar kl 18:00
 • distansträning med lampa i Olstorp på torsdagar kl 18.00
 • helgpass på karta ett antal veckor under vinterhalvåret 

Köp av utrustning och kläder

Medlem kan köpa SI-pinnar på www.sportident.se. 

Medlem kan även köpa OK Roxens tävlings- och träningskläder till förmånliga priser, se OK Roxens hemsida. Medlem förväntas alltid tävla i OK Roxens tävlingskläder.

Notera att kläderna säljs av OK Roxen (Pg 1060823-0) och inte av OK Skogsströvarna.

 

Försäkringar

Alla medlemmar är olycksfallsförsäkrade i Folksam. Försäkringen gäller i samband med träning och tävling samt färd till och från tävling och träning. Den gäller också under vistelsetid på annan ort under tävling.

Ledare, funktionärer, tränare o. dyl. omfattas av RF:s grundförsäkring. Denna gäller olycksfall som inträffar under utförande av uppdrag för klubben samt resa till och från uppdraget. Klubbens egendom är försäkrad i Folksam.

 

Klubbinformation

Information sprids på följande sätt:

 • Via e-post direkt till alla medlemmar som finns med på klubbens e-postlista
 • Information om tävlingar, träningar, kläder mm finns på OK Roxens hemsida, www.okroxen.se
 • Via OK Roxens Facebook grupp och specifika FB-grupper för vissa träningsgäng
 • På anslagstavlorna vid och i klubbhuset i Olstorp
 • På OK Skogsströvarnas hemsida, www.okskogsstrovarna.se

Klubblokalen

Klubblokalen är i första hand avsedd för medlemmarna. Klubblokalen kan även hyras privat av medlem. Pris 200 kr för tid upp till 4 timmar, 400 kr för tid över 4 timmar/dagshyra. I undantagsfall kan stugan även hyras av icke medlem. Stugansvarig, Jörgen Hjort, skall alltid kontaktas för uthyrning av lokalen.

 

Övrigt

Allt klubbarbete sker ideellt. Funktionärer och ledare erhåller normalt inget arvode. I undantagsfall kan styrelsen besluta om ersättning till ungdomar då de tar på sig ledaruppdrag.

Det åligger medlem att hjälpa till i klubbarbetet, särskilt vid klubben tävlingsarrangemang men också vid underhåll av klubbstugan, städdagar och servering av fika efter träningar. 

 

Adresser

OK Skogsströvarna

Ljungsbro Olstorp 1

590 72 Ljungsbro

Organisationsnummer: 822001-2895

Plusgirokonto:  33 54 73-5

Swishnummer: 123 460 510 1


Ordförande:

Maria Lillieström

Berghaga Gunnarstorp

590 75 Ljungsbro

E-mail: This is a mailto link

Tel: 013-654 12 Mobil: 073-046 09 98


Kassör:

Mattias Fredsberg

Sobelstigen 12

590 72 Ljungsbro

E-mail: This is a mailto link

Tel: 070-642 13 37


Sekreterare:

Marie Waltersson

Sobelstigen 25

590 72 Ljungsbro

E-mail: This is a mailto link

Tel: 0739-83 97 18


Styrelseledamot och ordförande arrangörskommittén:

Örjan Sandell

S:a Cloettavägen 75

590 74 Ljungsbro

E-mail: This is a mailto link

Tel: 013-213837 Mobil: 070-210 27 36


Styrelseledamot och representant för ungdomskommittén:

Annika Asketun

Lostigen 26

590 72 Ljungsbro

E-mail: This is a mailto link

Mobil: 070-276 73 71


Ungdomsansvarig:

Susanne Aldén

Venusvägen 1

590 74 Ljungsbro

Tel: 073-201 16 64

E-mail: This is a mailto link

Ansvarig för klubbstugan:

Jörgen Hjort

Björkdalsgatan 29

590 72 Ljungsbro

E-mail: This is a mailto link

Tel: 0766-36787


Tävlingsansvarig:

Bengt Östlund

Torpvägen 11

590 72 Ljungsbro

E-mail: This is a mailto link

Tel: 013-63813

Ansvarig klubbkommittén:

Barbro Östlund

Torpvägen 11

590 72 Ljungsbro

E-mail: This is a mailto link

Tel: 013-63813

Månad: År:
Det finns inga tävlingar denna månad där klubben har deltagare.
Informationen är hämtad från Svenska Orienteringsförbundets system Eventor.

Postadress:
OK Skogsströvarna - Orientering
Ljungsbro Olstorp 1
59072 Ljungsbro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info