Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 3 december

13 NOV 2011 09:45
Härmed kallas OK Skogsströvarnas medlemmar till årsmöte lördagen den 3 december i klubbstugan. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 19 november.
 • Skapad: 13 NOV 2011 09:45

Före årsmötet kommer skinkloppet att äga rum ca 12:00. Därefter är det prisutdelning och fika ca 14:00 och klockan 15:00 börjar årsmötet.

 

DAGORDNING

vid

OK SKOGSSTRÖVARNAS 76:e ÅRSMÖTE

 

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Frågan om mötets utlysande

§ 3. Godkännande av dagordning

§ 4. Val av ordf och sekr för mötet

§ 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordf justera protokollet

§ 6. Verksamhetsberättelse från styrelse och kommittéer.

§ 7. Kassörens redogörelse

§ 8. Revisionsberättelse

§ 9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

§ 10. Godkännande av budget för 2012

§ 11. Val av styrelse för verksamhetsåret 2012

 1. Val av ordförande för en tid av tre år

 2. Val av styrelseledamot för en tid av ett år

 3. Val av styrelseledamot för en tid av ett år

§ 12. Val av kommitté-ansvariga:

 1. Val av Tävlingsledare för en tid av ett år

 2. Val av Ordf i träningskommittén för en tid av ett år

 3. Val av Ordf i arrangörskommittén för en tid av ett år

 4. Val av Ordf i stugkommittén för en tid av ett år

 5. Val av Ordf i ungdomskommittén för en tid av ett år

 6. Val av Ordf i klubbkommittén för en tid av ett år

 7. Val av Ordf i PR-Kommittén för en tid av ett år

§ 13. Val av två revisorer för 2012

§ 14. Val av valberedning för 2012

§ 15. Fastställande av styrelsens förslag till årsavgift för 2013

§ 16. Inkomna motioner

§ 17. Övriga frågor

§ 18. Mötets avslutas

Skribent: Linda Nyström

Postadress:
OK Skogsströvarna - Orientering
Ljungsbro Olstorp 1
58572 Ljungsbro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@okskogsstrovarn...

Se all info