Hoppa till sidans innehåll

Attestordning


Attestordning OK Skogsströvarna

(beslutad av styrelsen 2021-06-15)


Inledning
Attest är det slutliga godkännandet av ett betalningsunderlag innan betalning sker. Attestering innebär att den attestberättigade kontrollerar och godkänner betalningsunderlaget så att utgiften stämmer överens med den verksamhet och budget som är beslutad.

Firmateckning
OK Skogsströvarna tecknas enligt stadgarna av föreningens ordförande.

Behörighet bankkonton
Förutom ordförande har kassören enligt fullmakt dispositionsrätt till föreningens bankkonton.

  

Attestering av betalningsunderlag

Betalningsunderlag
På kvitto eller faktura som är underlag för betalning ska alltid framgå: belopp, vilken vara/tjänst som köpts, till vilket ändamål. På underlag för betalning av kurser, konferenser, restaurangbesök, resor ska alltid deltagarnas namn anges.

Vid direktfakturering (t.ex. på klubbens konto hos Hemköp) ska beställaren omgående tillhandahålla följande information till kassören: belopp, vilken vara/tjänst som köpts, till vilket ändamål.

Godkännande av belopp t.o.m. 5.000 kr och som håller sig inom för visst arrangemang/aktivitet godkänd budget utförs av attestberättigad som är direkt berörd av den vara eller tjänst som fakturan avser. Godkännandet kan ske skriftligen eller via mejl, varvid underlaget ska bifogas bokföringen.

Godkännande av belopp över 5.000 kr eller som överskrider för visst arrangemang/aktivitet godkänd budget utförs av attestberättigad som är direkt berörd av den vara eller tjänst som fakturan avser. Dessutom ska fakturan godkännas av (annan) styrelseledamot, som ska ha blivit informerad om inköpet innan. Godkännandena kan ske skriftligen eller via mejl, varvid underlaget ska bifogas bokföringen.

Beslut om inköp av varor/tjänster överstigande 15.000 kr ska alltid i förväg godkännas av styrelsen.

Undantag

Fakturor av mer löpande karaktär (t ex återkommande kostnader för klubbstuga, hallhyror, årliga medlemsavgifter m.m.) behöver inte attesteras, om de inte avviker från det normala och kassören finner det nödvändigt.

Provisionsförsäljning
Styrelsen kan besluta om attesträtt med utökad beloppsgräns för ansvariga för provisionsförsäljning.

Ingen får attestera sina egna kostnader. Attesträtten upphör alltid att gälla då kostnaden är att betrakta som ”egen”. Dvs vid utlägg för egna kostnader t ex kostnader för vara eller tjänst som är både beställd av och levererad till attestberättigad.

Attestberättigade

Styrelsens ordförande för hela föreningen enligt ovan, inklusive övriga styrelseledamöters samt övriga medlemmars personliga utlägg.

Kassören har ingen attesträtt.

Styrelsens övriga ledamöter (dock ej kassören) för hela föreningen enligt ovan. För övriga medlemmars personliga utlägg och föreningsstyrelsens ordförande, dock ej övriga styrelseledamöters.

Kommittéansvariga * för kostnader inom resp. kommitté enligt ovan, inklusive övriga medlemmars personliga utlägg inom kommittén.

Tävlingsledare för kostnader inom respektive arrangemang enligt ovan, inklusive övriga medlemmars personliga utlägg inom arrangemanget.

Ansvarig för provisionsförsäljning har attesträtt för kostnader inom allokerat försäljningsprojekt.


* Föreningens kommittér:
Arrangörskommitté
Klubbkommitté
Stugkommitté
Ungdomskommitté
Utbildningsansvarig
Suniorgrupp

Uppdaterad: 28 JUN 2021 23:52 Skribent: Maria Lillieström
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
OK Skogsströvarna - Orientering
Ljungsbro Olstorp 1
58572 Ljungsbro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@okskogsstrovarn...

Se all info