Hoppa till sidans innehåll

KrishanteringsplanKrishanteringsplan OK Skogsströvarna

Beslutad i styrelsen 2021-04-13

Krishanteringsgrupp

OK Skogsströvarnas krishanteringsgrupp består av klubbens styrelse (kontaktuppgifter längst ner i PM för medlemmar).
De har det yttersta ansvaret och kan involvera ytterligare ansvarig beroende på vad det gäller, t.ex tävlingsledare vid arrangemang eller ansvarig för ungdomskommittén om det berör ungdomar, person med kunskap inom medicin, psykologi, ekonomi eller kommunikation. 

Tänkbara krissituationer som kan uppstå inom OK Skogsströvarnas verksamhet:

 • Sjukdom
 • Olycksfall
 • Dödsfall
 • Kränkning
 • Övergrepp
 • Brand
 • Inbrott
 • Stöld
 • Deltagare saknas i efter aktivitet (träning/tävling)
 • Oegentligheter

Förebyggande åtgärder

 • Skapa uppdaterade kontaktlistor för att vid behov snabbt få ut information. Varje kommittéordförande ansvarar för årlig uppdatering av kontaktlista inom respektive kommitté.

  Vid tävlingsarrangemang ansvarar tävlingsledaren för kontaktlista (se arrangemangskommitté)
 • Tillgång till första förband i klubbstugan. Första förband kontrolleras och kompletteras varje halvår (punkten finns med på styrelsens actionlista i november och i juni).
 • Sprida information om var hjärtstartare finns (anslås på klubbens anslagstavlor)
  Hitta hjärtstartare > Hjärtstartsregistret: hjartstartarregistret.se
 • Alla ungdomsledare ska skicka efter godkännande från belastningsregistret. Ungdomskommittén ansvarar för att påminna nya ledare.
 • Ha alltid med en laddad pannlampa vid träningar tidig vår eller sen höst och vid arrangemang av tävling på kvällen.


Specifik krishantering med fokus på ungdomsverksamheten

 • För att säkerställa att ansvariga för respektive träningsgrupp har koll på alla barn vid varje träningstillfälle – genomför alltid avprickning/upprop i början av träningen, detta är viktigt även i de äldre grupperna
 • Ansvarig ledare har en aktuell lista med föräldrars telefonnummer, denna lista ska finnas med på varje träning och även finnas med vid träning på annan plats än i Olstorp. Listan ska uppdateras årligen. Gruppens ledare säkerställer att ny lista finns varje vår, eventuella nya barns anhöriguppgifter läggs till under året.
 • Mobiltelefon tas med under träningen av ansvarig ledare
 • En lista med alla ledares telefonnummer skapas
 • Lär barnen och ungdomarna att alltid meddela ledarna när de går hem eller åker hem.
 • Ta alltid med första förband på träningar som sker på andra kartor, förslag ta upp frågan på möte innan säsongsstart, kontrollera vilka ledare som har första förband i sina bilar om det finns behov av att komplettera.

Övrigt

Alla ungdomsledare vet var klubbens Första förband finns.

Vid allvarlig skada – ring 112

 

Tänkbara händelser

BARN KVAR I SKOGEN

 • Yngre barn eller vid träning i Olstorp, en ledare följer med övriga barn tillbaka till klubbstugan. Kontakta gärna någon ledare i någon annan grupp som kan hjälpa till att leta. Kom ihåg att ha en person kvar vid start/ mål. Om förälder till saknat barn finns med, tänk på att föräldern kanske inte är så orienteringssäker, bättre att ledarna letar och föräldern väntar. Gå från olika håll. Om barnet ändå inte hittas kalla på fler ledare.
 • Äldre ungdomar på träning på annan karta.
  Säkerställ att flera bilar stannar tills alla har kommit tillbaka. Låt gärna de flesta ungdomar åka hem om det är möjligt (så de inte behöver frysa).
  Tänk på att inte parkera så att ni låser varandras bilar när det är ont om plats.
  Om det blir mörkt, ring hem till andra ledare för att be dem komma dit och hjälpa till.
  Från september månad och i början april, ha alltid en laddad pannlampa med till träningen.
  Om ungdomen ändå inte hittas gör en skallgångskedja och kontakta då lämpliga personer. Detta ska inte skötas av de som är ute i skogen och letar utan delegeras till någon som är hemma.

ALLERGIER (getingstick, kraftig matallergi), diabetes eller annan sjukdom som kan ge plötsligt förändrat allmäntillstånd

 • Om någon är allergisk mot getingstick, säkerställ att barnet har antihistamin med på träningarna och fråga förälder hur ni ska agera vid ev allergisk reaktion
 • Vid läger och servering av någon typ av förtäring tänk på ev allergi (denna fråga tas upp när barnet börjar på orienteringen)
 • Vid övrig sjukdom fråga föräldern vad som gäller

 

Krishanteringsplan vid tävlingsarrangemang

Förberedelser inför tävlingsarrangemang

 • Upprätta en krisgrupp. Förutom Skogsströvarnas ordinarie krisgrupp (styrelsen) bör även tävlingsledaren ingå.
 • Upprätta en telefonlista med viktiga telefonnummer och distribuera bland funktionärerna.
  • Namn och telefonnummer till personerna i krisgruppen.
  • 112
  • Jägare
  • Ansvariga för delfunktionerna på tävlingen
 • Säkerställ att sjukvårdsutbildad personal finns på plats.
 • Säkerställ att sjukvårdsutrustning för första hjälpen finns tillgänglig.
 • Informera funktionärerna om krisplanen.
 • Planera för att det ska finns tillräckligt med funktionärer kvar för att kunna genomföra en eftersökning tills alla deltagare är i mål.

Tänkbara händelser

 • Dödsfall eller allvarlig olycka på deltagare.
 • Dödsfall eller allvarlig olycka på funktionär.
 • Försvunnen person.
 • Ihjälstressad älg.


Kontakt med massmedia

Ordförande ansvarar för eventuell kontakt med massmedia efter samråd med berörd ansvarig och styrelsen. Enligt stadgarna är kassören vice ordförande. Styrelsen tar ställning till om någon annan person ska hålla kontakten med media i det enskilda ärendet. 

 

Uppdaterad: 25 APR 2021 22:00 Skribent: Maria Lillieström
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
OK Skogsströvarna - Orientering
Ljungsbro Olstorp 1
58572 Ljungsbro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@okskogsstrovarn...

Se all info