OK Skogsströvarna

 

Inbjudan till ungdomsserien torsdag den 19 maj 2005 

 

Samling:        Olstorps Motionscentral vid Ljungsbro

 

Klasser:        Inskolning 2,km

                      H 10   2,5 km    D 10    2,5 km

                      H 12   3,0 km    D 12    3,0 km

                      H 14   3,8 km    D 14    3,7 km

                      Ö1      2,5 km

Ö2      3,0 km

                      Ö3      3,7 km

 

OBS! H och D banorna är ej helt lika i respektive klass

 

Start:             Första start kl. 18.30 Avstånd till start ca 100 m

 

Stämplingssystem: Emit. Ange bricknummer i anmälan. Brickor lånas ut.

 

Anmälan:      Senast 13 maj till OKS, Barbro Östlund.

                      E-post: barbro.ostlund@brevet.se

                      Tel 013- 638 13

 

Efteranmälan möjlig.

 

Anmälningsavgift: 10 kr/deltagare sättes in på postgiro 33 54 73-5

 

Karta:           Skala 1:10 000,  tryckt 2001

 

Banläggare: Jan Pettersson, tel  013-654 39. E-post: janne.p@tele2.se

 

 

VÄLKOMNA!