OK Skogsströvarna inbjuder till


Östgötakavlen


Hängstafett med medeldistansbanor

Lördagen den 24 september 2005


 

Historia

Östgötakavlen arrangerades första gången 1992 av Tjällmo - Godegårds OK. Östgötakavlen arrangeras av Tjällmo - Godegårds OK, OK Skogsströvarna och Björkfors GoIF tillsammans. År 2005 har OK Skogsströvarna nöjet att för femte gången inbjuda till Östgötakavlen .

 

Klass

Sträckor

Banlängder

Avgifter

Prel. starttid

H 17-

5 str

5,0 - 5,0 - 4,4 - 4,2 - 5,1

400 kr/lag

13.00

 

H -16

3 str

3,0 - 3,0 - 3,5 

105 kr/lag

13.40

H -12

3 str

2,4 - 2,0 - 2,4

105 kr/lag

13,10

H 120

3 str

4,3 - 4,3 - 4,5

240 kr/lag

13.20

H 150

3 str

3,5 - 3,5 - 4,0

240 kr/lag

13.20

H 195

3 str

2,9 - 2,9 - 3,0

240 kr/lag

13.15

D 17-

3 str

4,1 - 4,1 - 4,5

240 kr/lag

13.30

D -16

3 str

2,7 - 2,7 - 3,2

105 kr/lag

13.40

D -12

3 str

2,4 - 2,0 - 2,4

105 kr/lag

13,10

D 120

3 str

3,0 - 2,6 - 3,5

240 kr/lag

13.15

D 150

3 str

2,8 - 2,6 - 3,5

240 kr/lag

13.15

Öppen

3 str

3,1 – 3,1- 3,5

240 kr/lag

13.40

 

Minimiålder            I H150 och D150 är 35 år, i H195 är 55 år

           HD120 har ingen minimiålder

            Öppen klass är öppen för alla.

 

Spridningsmetod      Rak på samtliga sträckor.

 

Anmälan                   Ska vara OK Skogsströvarna tillhanda senast måndagen den 12 september via e-post:bengt.ostlund@spsw.nu eller adress: OK Skogsströvarna c/o Bengt Östlund, Torpvägen 11, 590 72 Ljungsbro eller fax 013-63858 
Glöm ej bifoga emit bricknummer vid anmälan.

 

Efteranmälan            Mot tilläggsavgift på 50 % senast torsdagen den 22 september kl. 19.00 via e-post:bengt.ostlund@spsw.nu eller tfn: 013-63813, fax 013-63858
Glöm ej bifoga emit bricknummer vid anmälan.

.

Anmälningsavgift     se tabell. Avgifterna faktureras klubbarna i efterhand.

 

PM, start-                 PM, startlista och resultatlista kommer att publiceras på OK

och resultatlista        Skogsströvarnas hemsida, http://oks.ateles.se/

 

Stämplingssystem    Emit. Ange bricknummer vid anmälan. Lag som ej angett bricknummer tilldelas automatiskt en hyrbricka mot en avgift på 20 kr/bricka.

 

Samling                    Mörstorp, mellan Ljungsbro och Tjällmo. Vägvisning från Vreta Kloster kyrka.

 

Parkering.                På anvisad plats .Gångavstånd till TC 100-1500 m. Avgift 10:-kr

 

Start                          Första start kl. 13.00.

 

Karta                        I skala 1:10 000. Ekvidistans 5 m

 

Terrängbeskrivning:          Skogsmark med inslag av vägar och ett fåtal stigar. Måttlig kupering, i huvudsak god framkomlighet. Mindre område med tätskog förekommer.

 

Omklädning, dusch            I anslutning till TC, tempererat vatten.

 

Servering                 Välsorterad marka med varmkorv och hamburgare.

 

Sportförsäljning        Börje Adrianssons Sport AB

 

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare: Hans Kleist, tfn: 013-635 84, e-post: g.kleist@telia.com

Biträdande tävlingsledare: Ingvar Gustavsson, tfn: 013-639 46, e-post:ingvargustavsson@hotmail.com

Banläggare: Bo Jacopsson, tfn: 013-21 90 77

Ban- och tävlingskontrollant: Ingemar Löfqvist e-post: toq161w@tninet.se

 

Upplysningar            Bengt Östlund, tfn: 013-638 13, e-post: bengt.ostlund@spsw.nu

 

Välkomna!