PM Östgötakavlen
2005-09-24

Samling:

Mörstorp, mellan Ljungsbro och Tjällmo. Därifrån ca 10 min bilresa. Vägvisning finns från Vreta Kloster kyrka.

Parkering:

I begränsad omfattning. Samåk! Gångavstånd till TC 100-1500 m. P-avgift 10:- för bil och 50:- för buss.

Klubbpåsar:

Klubbpåsar med Emitbrickor och nummerlappar och lagändringsblanketter finns för avhämtning i sekretariatet. Emitbrickor hyrs ut för 20:-/st och faktureras i efterhand.

Hyrda ej använda brickor återlämnas i sekretariatet. Ej återlämnad hyrd bricka faktureras med 230kr

Stämplingssystem 

Emit. Lag som ej angett bricknummer tilldelas hyrbrickor mot en avgift.

Start:

Första start kl. 13.00.

 

Klass

Sträckor

Banlängder

nummerlapp

  Starttid

 

H 17-

5 str

5,0 - 5,0 - 4,3 - 4,3 - 5,1

1xx-2xx-3xx-4xx-5xx

 13.00

 

H -16

3 str

3,0 - 3,0 - 3,5 

1xx-2xx-3xx

 13.40

 

H -12

3 str

2,4 - 2,2 - 2,4

1xx-2xx-3xx

 13,10

 

H 120

3 str

4,3 - 4,3 - 4,5

1xx-2xx-3xx

 13.20

 

H 150

3 str

3,5 - 3,5 - 4,2

1xx-2xx-3xx

 13.20

 

H 195

3 str

2,9 - 2,9 - 3,0

1xx-2xx-3xx

 13.15

 

D 17-

3 str

4,2 - 4,2 - 4,5

1xx-2xx-3xx

 13.30

 

D -16

3 str

2,7 - 2,7 - 3,0

1xx-2xx-3xx

 13.40

 

D -12

3 str

2,4 - 2,2 - 2,4

1xx-2xx-3xx

 13.10

 

D 120

3 str

3,0 - 2,7 - 3,5

1xx-2xx-3xx

 13.15

 

D 150

3 str

2,7 - 2,7 - 3,5

1xx-2xx-3xx

 13.15

 

Öppen

3 str

3,0 – 3,0- 3,5

424osv-524osv-524osv

 13.40

 

Nummerlappar xx se startnummer i startlistan

Nummerlappar öppen klass:  sträcka 1 och 2 reklam vattenfall, sträcka 3 utan reklam

Minimiålder:

I H150 och D150 är 35 år, i H195 är 55 år

HD120 har ingen minimiålder

Öppen klass är öppen för alla.

Spridningsmetod

Rak på samtliga sträckor

Öppen klass

Anmälan till öppna klassen kan ske tävlingsdagen kl. 11.30-12.30 i sekretariatet vid tävlingscentrum. Avgift 240:-

Tävlingsdräkt:

Heltäckande enligt SOFT:s regler.

Nummerlappar:

Se start

Omstart

Omstart när första H17- lag gått i mål. Exakt tid meddelas av speaker.

Karta:

Reviderad och tryckt 2004. i skala 1:10 000. Ekvidistans 5 m. Nya släpstigar förekommer och är ej redovisade på kartan

Terrängbeskrivning

Skogsmark med mindre antal vägar och stigar. Sankmarker förekommer i normal omfattning. Måttlig kupering. Mestadels god framkomlighet. Stormfällning förekommer endast i liten utsträckning.

Förbjudna områden:

Tävlingsområde vid TC (gul/blå snitsel).

Toaletter:

I anslutning till TC.

"Marka":

Finns vid TC. Välsorterad med varmkorv och hamburgare. Använd sopsäckarna för skräp.

Sportförsäljning:

Finns i anslutning till TC , Adriansson Sport AB.

Dusch:

I anslutning till TC.

Sjukvård:

I anslutning till TC.

Vindskydd:

På anvisad plats på TC.

Huvudfunktionärer:

Tävlingsledare: Hans Kleist, tfn: 013-635 84, e-post: g.kleist@telia.com

Biträdande tävlingsledare: Ingvar Gustavsson, tfn: 013-639 46, e-post: ingvargustavsson@hotmail.com

Upplysningar

Bengt Östlund, tfn: 013-638 13, e-post: bengt.ostlund@spsw.nu.

Banläggare:

Banläggare: Bo Jacobsson tel 013-219077

Ban- och tävlingskontrollant:

Ingemar Löfqvist e-post: toq161w@tninet.se

Övrigt:

Otydliga stigar på ungdomsbanorna är vitsnitslade i terrängen. 
Tävlande sker på egen risk.

OK Skogsströvarna hälsar alla varmt välkomna och önskar lycka till!