OK Skogsströvarna inbjuder till

CLOETTAKAMPEN


Nationell långdistanstävling med elitklasser

Söndagen den 25 september 2005Klasser och banlängder

D21E      7,2 

D20E      6,2

D18E      6,2

H21E      12,5

H20E      9,2

H18E        7,2

D10        2,5

D12        2,8

D14        3,5

D16        4,1

D18        4,6

D20        4,6

D21        5,1

D35        4,6

D40        4,3

D45         4,2

D50        3,5

D55        3,5

D60        3,5

D65        3,0

D70        2,7

D75        2,7

H10        2,5

H12        2,8

H14        4,0

H16         5,0

H18        6,7

H20        6,7

H21        7,7

H35        6,7

H40        6,3

H45        6,3

H50        5,6

H55        5,1

H60        4,6

H65         4,3

H70        4,2

H75        3,0 

H80        2,7

Inskoln.   2,5

U2          2,5

U3          2,8

U4          3,5

Öppna klasser

Öppen 1  2,5

Öppen 2  2,8

Öppen 3    5,0

Öppen 4  3,5

Öppen 5  4,0

Öppen 6    5,6

Öppen 7  3,0

Öppen 8  4,6

Öppen 9   6,7
 

Anmälan                   Ska vara OK Skogsströvarna tillhanda senast måndagen den 12 september via Klubben Online eller adress: OK Skogsströvarna c/o Bengt Östlund, Torpvägen 11, 590 72 Ljungsbro eller fax:013-63858 

 

Anmälan till öppna klasser samt inskolningsklass kan endast ske tävlingsdagen kl. 9.00-10.30 vid tävlingscentrum. Vakansplatser finns i ungdomsklasserna för anmälan på tävlingsdagen.

 

Efteranmälan            Mot tilläggsavgift på 50 % senast torsdagen den 22 september kl. 19.00 via Klubben Online eller tfn: 013-63813, fax 013-63858

.

Anmälningsavgift     Elit: 130 kr. Vuxen utom elit: 85 kr. Ungdom: 35 kr. Förhöjd anmälningsavgift för offsettryckt karta.  Avgifterna faktureras klubbarna i efterhand.

 

PM, start-                PM, startlista, resultatlista och sträcktider kommer att publiceras på OK

och resultatlista       Skogsströvarnas hemsida, http://oks.ateles.se/

 

Stämplingssystem    Emit. Ange bricknummer vid anmälan. Löpare som ej angett bricknummer tilldelas automatiskt en hyrbricka mot en avgift på 20 kr.

 

Samling                    Mörstorp, mellan Ljungsbro och Tjällmo. Vägvisning från Vreta Kloster kyrka.

 

Parkering.                På anvisad plats. Gångavstånd till TC 100-1500 m. Avgift 10:-kr

 

Start                         Första start kl. 10.00. Öppna klasser samt inskolningsklass startar kl. 10.00–11.30.

Avstånd till start 1,5 km. Vid ungdomsstarten finns personal med gula västar som hjälper nybörjare.

 

Karta                        Offsettryckt i skala1:15 000 D/H 16–35 samt Öppen 9 och i skala 1:10 000 för övriga klasser. Ekvidistans 5 m

 

Terrängbeskrivning: Skogsmark med inslag av vägar och ett fåtal stigar. Måttlig kupering, i huvudsak god framkomlighet. Mindre område med tätskog förekommer.

 

Omklädning, dusch I anslutning till TC, tempererat vatten.

 

Barnaktiviteter        Barnpassning och miniknat finns. Ingen avgift. Start för miniknat kl. 9.30–10.30.

 

Servering                 Välsorterad marka med varmkorv och hamburgare.

 

Sportförsäljning       Börje Adrianssons Sport AB

 

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare: Hans Kleist, tfn: 013-635 84, e-post: g.kleist@telia.com

Biträdande tävlingsledare: Ingvar Gustavsson, tfn: 013-639 46, e-post: ingvargustavsson@hotmail.com

Banläggare: Bo Persson, tfn: 013-667 54 e-post: boull@telia.com

Ban- och tävlingskontrollant: Ingemar Löfqvist e-post: toq161w@tninet.se

 

Upplysningar            Bengt Östlund, tfn: 013-638 13, e-post: bengt.ostlund@spsw.nu

 

Välkomna!