PM Cloettakampen
2005-09-25

Samling:

Mörstorp, mellan Ljungsbro och Tjällmo. Därifrån ca 10 min bilresa. Vägvisning finns från Vreta Kloster kyrka.

Parkering:

I begränsad omfattning. Samåk! Gångavstånd till TC 100-1500 m. P-avgift 10:- för bil och 50:- för buss.

Klubbpåsar:

Klubbpåsar med Emitbrickor, finns för avhämtning i sekretariatet. Emitbrickor hyrs ut för 20:-/st och faktureras i efterhand. Hyrda ej använda brickor återlämnas i sekretariatet. Ej återlämnad hyrd bricka faktureras med 230kr

Stämplingssystem 

Emit. Löpare som ej angett bricknummer vid anmälan har tilldelas en hyrbricka mot en avgift av 20:-/st.

Start:

Första ordinarie start kl. 10.00. Efteranmälda kan starta före denna tid

Till start för samtliga klasser, orange/vit snitsel, avstånd 1500 m.

Öppna klasser:

Anmälan till öppna klasser samt inskolningsklass kl. 9.00-10.30 sker i sekretariatet vid tävlingscentrum. Klasser: Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5,Ö6,Ö7,Ö8 i skala 1:10 000 och Ö9 i skala 1:15 000. Avgift vuxna 85:-, Ungdom t o m 16 år 35:-. Starttid 10.00-11.15.

Inskolning:

Det är även möjligt att direktanmäla sig i inskolningsklassen. Startavgift 35:- Ingen tidtagning förekommer. Alla får pris.

Efteranmälan:

Det går att efteranmäla ett begränsat antal ungdomar i klasserna HD 10-16 och U2-U4 klasser fram till och med 09.30 utan förhöjd avgift. I första hand tilldelas vakansplatser

Miniknat:

Starttid 09.00-10.30. Pris 10:-.

Tävlingsdräkt:

Heltäckande enligt SOFT:s regler.

Nummerlappar:

Används av klasserna H21E, D21E, H20E, D20E, D18E, H16, D16. Självservering vid start.

Sammanslagning och strukna klasser

På grund av att inga anmälningar inkommit 21 sept kan ev. H20E och D20 utgå. H18E och H18 är sammanslagna till H18

Kartor:

Reviderad och tryckt 2004.Offsettryckt i skala1:15 000 för D/H 16–35 samt Öppen 9 och i skala 1:10 000 för övriga klasser. Ekvidistans 5 m. Nya släpstigar förekommer och är ej redovisade på kartan.

Ny stig är inlagd på kartan med violett streckad linje

I vissa ungdomsklasser skall löparna följa röd/vit snitsel mellan 2 kontroller. Denna snitsel är inlagd på alla tävlingskartor med violett streckad linje

Speciella föremål

Brunt ”X” på kartan betecknar jordkällare och anges på angivelsen med ”X”

Terrängbeskrivning

Skogsmark med mindre antal vägar och stigar. Sankmarker förekommer i normal omfattning. Måttlig kupering. Mestadels god framkomlighet. Stormfällning förekommer endast i liten utsträckning.

Radiokontroll:

I H21E, D21E, H20E, D20E, H18E, D18E, H16, D16.

Vätska.

Markerade med fyrkant på kartan samt vid en kontroll markerad på angivelsen

Förbjudna områden:

Markerade områden i terrängen och tävlingsområde vid TC (gul/blå snitsel).

Maxtid:

2 tim. 30 min.

Barnpassning:

Vid TC från 09.00.

Toaletter:

I anslutning till TC och vid start.

"Marka":

Finns vid TC. Välsorterad med varmkorv och hamburgare. Använd sopsäckarna för skräp.

Sportförsäljning:

Finns i anslutning till TC, Adriansson Sport AB.

Dusch:

I anslutning till TC.

Sjukvård:

I anslutning till TC.

Priser:

I elitklasserna och ungdomsklasserna (upp till HD-16). Prisutdelning sker snarast efter avslutad klass. Meddelas av speaker.

Vindskydd:

På anvisad plats på TC.

Huvudfunktionärer:

Tävlingsledare: Hans Kleist, tfn: 013-635 84, e-post: g.kleist@telia.com

Biträdande tävlingsledare: Ingvar Gustavsson, tfn: 013-639 46, e-post: ingvargustavsson@hotmail.com

Upplysningar

Bengt Östlund, tfn: 013-638 13, e-post: bengt.ostlund@spsw.nu.

Banläggare:

Banläggare: Bo Persson, tfn: 013-667 54 e-post: boull@telia.com

Ban- och tävlingskontrollant:

Ingemar Löfqvist e-post: toq161w@tninet.se

Övrigt:

Otydliga stigar på ungdomsbanorna är vitsnitslade i terrängen.
Startstämpling för öppna klasser
Tävlande sker på egen risk.

OK Skogsströvarna hälsar alla varmt välkomna och önskar lycka till!