OK Skogsströvarna inbjuder till


Ungdomsserien


Torsdag den 3 maj 2007Klasser:

Inskolning grön 2,0 km
H/D10 grön 2,5Öppen 1 grön 2,5 km
H/D12 vit 3,0 kmÖppen 2 vit 3,0 km
H/D14 gul 3,5 kmÖppen 3 gul 3,5 km

Skuggning är tillåten i Inskolningsklass samt i Öppna klasser.


Anmälan: Till Bengt Östlund, senast 26/4 2007.
E-post: bengt.ostlund@spsw.nu, tel: 013- 638 13
Postadress: Torpvägen 11, 590 72 Ljungsbro


Anmälningsavgift: 10 kr/deltagare sätts in på postgiro: 33 54 73-5.


Stämplingssystem: EMIT. Ange bricknummer vid anmälan.

Brickor lånas ut vid behov, detta skall då anges vid anmälan.


Karta: Olstorp. Reviderad 2007. Färgutskrift. Skala 1:10 000. Ekv. 5 m.


Samling/TC: OK Skogsströvarnas klubbstuga, Olstorps motionscentrum, Ljungsbro


Parkering: Vid TC.


Start: Första start 18.30. Startstämpling tillämpas i Inskolning samt Öppna klasser.
Avstånd TC - start ca 300 m.


Banläggare: Ida Dalhammer


Toaletter: På väg till start - vid skidklubbens omklädningsrum samt
vid TC - i OK Skogsströvarnas klubbstuga.


Dusch: Finns i skidklubbens omklädningsrum. Observera: Kostnad 10 kr/person, betalas i Sparbössan vid omklädningsrummet.


Servering: Försäljning av varm korv, saft, kaffe mm.


Tävlingsledare: Barbro Östlund, tel 013-638 13


Välkomna!