OK SKOGSSTRÖVARNA

INBJUDER TILL

 

 

HÄNGKAVLE-KORTDISTANS
 


 
 

OCH TILL   
 
 

NATIONELL KLASSISK E-TÄVLING 
 
 
 
 
 
 
 


Östgötakavlen är en årligen återkommande hängkavle med kortdistansbanor och arrangeras i år för elfte gången. I klasserna H17 och D17 tävlas det om ett vandringspris (poängställning sista sidan). Arrangemanget roterar mellan klubbarna OK Skogsströvarna, Björkfors GoIF och Tjällmo Godegårds OK.
Klass   Antal   Banlängder                Avgifter        Starttid

        Sträck.

H17     5       5,1-5,1-4,6-3,3-5,7 km    400 kr/lag      12.00

D17     4       4,0-4,0-2,4-4,5 km        320 kr/lag      12.20

H16     4       2,9-2,9-2,5(gul)-3,5 km   140 kr/lag      12.20

D16     3       2,7-2,4(gul)-3,0 km       105 kr/lag      12.10

H205    4       4,6-4,6-3,6-5,0 km        320 kr/lag      12.00

H195 3 3,0-3,0-3,4 240 kr/lag 12.10

D125    3       3,1-3,3-3,4 km            240 kr/lag      12.20

Öppen   3       3,0-3,0-3,4 km           240 kr/lag      12.20
Minimiålder i H205 och D125 är 35 år, i H195 55 år. Valfri sammansättning i Öppen
Lagändringar inne senast 11.30
Stämplingssystem
Stiftklämmor
Karta
skala 1:10000, tryckt 2002

Klasser
Fullt utbud, dvs Elit, Lång, Huvud och motion (EH*HM)
Priser
Priser delas endast ut i Ungdoms- och elitklasser.
Anmälningsavgifter
Ungdom 35 kr
Elit 120 kr
Övriga 80 kr
Start
Första start 10.00 
Efteranmälda startar före ordinarie start. 
Avstånd TC - Start max 500 m.
Återbud i Elitklasser
Senast 1 h före start till sekretariatet eller på fax: 013-638 58 senast fredag.
Barnpassning
Vid TC 
Miniknat
Start mellan 9.00 - 10.00 
Karta
skala 1:15000, tryckt 2002 (HD17 - HD 35) 
skala 1:10000, tryckt 2002 (övriga)
Stämplingssystem
Emit. Brickhyra 20 kr. Ej återlämnad bricka debiteras med 400 kr.
Öppna klasser
Anmälan i sekretariatet mellan 09.00 - 11.00


Uppgifter för båda tävlingsdagarna

Anmälan
Oss tillhanda senast 27 augusti till adressen: 
OK Skogsströvarna 
c/o Bengt Östlund 
Torpvägen 11 
590 72 Ljungsbro 
alt. Fax 013-638 58
eller via Klubben Online (Cloettakampen)
Dusch
Varmdusch utomhus.

Servering
Sedvanligt markententeri.

Anmälningsavgift
Faktureras i efterhand

Terrängbeskrivning
Skogsmark med inslag av vägar och ett fåtal stigar. Måttlig kupering, god framkomlighet. Mindre områden med tätskog förekommer.
Upplysningar
Ingvar Gustavsson, 013-639 46 
Örjan Sandell, 013-21 38 37
http://hem.passagen.se/orjsa/skogsstrovarna/
Efteranmälan
Senast onsdagen den 4 september till 
tel 013-63813 tis. och ons. 18.00 - 21.00 eller 
fax 013-638 58 senast torsdag 21.00
Efteranmälan är 50% dyrare.

Samling
Mörstorp, mellan Ljungsbro och Tjällmo. Vägvisning från Vreta Kloster kyrka.Observera att det ej kommer att gå att åka tvärs över Prästomta skjutfält, pga. skjutning.

Parkering
På anvisad plats i anslutning till Tävlingscentrum. 
Avgift 10 kr. 

 Tävlingsorganisation
Tävlingsledare: 
Ingvar Gustavsson, 013-639 46 
Banläggare: 
Bo Persson, 013-667 54 
Anders Persson, 013-394016 
Britt Pettersson, 662 28
Ban- och tävlinskontrollant: 
Nils-Erik Åberg, 0141-431 34

VANDRINGSPRIS I H17 OCH D17

Poängpris är uppsatt i klasserna H17- och D17-. Priserna instiftades 1992 med följande bestämmelser:

Poäng utdelas i klassen H17 till de 20 första lagen. (30, 25, 21, 18, 16, 15, 14, osv) och i D17 till de 8 första lagen (12, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1)

Priset förvaras till nästkommande år av de lag som har flest poäng i respektive klass och erövras för alltid när laget uppnårtt 90 poäng i H17-, respektive 36 poäng i D17- eller har flest poäng efter 5 år. Till segrande lag utdelas varje år en mindre kopia av poängpriset.

Poängställningen efter 2001.
 

D17- 2000
2001
Tot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
OK Denseln 1
Linköpings OK 1
OK Hällen
OK Kolmården 
Norrköpings AIS
Linköpings OK 2
Boxholm-Mjölby OL  1
Tjällmo Godegårds OK 
Boxholm-Mjölby OL  2
9
12
-
7
1
5
4
3
2
12
9
7
-
5
-
-
-
-
21
21
7
7
6
5
4
3
2


H17-
2001
Tot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
OK Hällen 1
Linköpings OK  1
OK Denseln 1
OK Hällen 2
Nyköpings OK
Linköpings OK  2
Boxholm-Mjölby OL 1
Motala AIF OL
OK Roxen 1
OK Kolmården 1
SOL Tranås
OK Hällen 3
Boxholm-Mjölby OL 2

30
25
21
18
15
14
13
12
11
10
9
9
8
30
25
21
18
15
14
13
12
11
10
9
9
8

Åter till Skogsströvarnas hemsida
senast uppdaterad: 2002-04-06